Genel

Endüstri Türleri Nelerdir

Endüstri, bir diğer adı ile sanayi türleri, gıda, inşaat, hububat, tekstil, kozmetik, VCR gibi alanlarda kullanılan üretici mallarını kapsamaktadır. Tüketicilere sunulan mallar, tüketim malları olmadan önce aynı zamanda üretim malları statüsünde yer almaktadır. Makine, alet, ekipman gibi mallar da endüstrinin içinde yer almaktadır.

Endüstri nedir

Endüstrinin türleri 6 ana başlıkta toplanabilmektedir.

  • Temel sanayi, bir diğer adıyla birincil endüstri, tarım, ormancılık, bahçecilik, balıkçılık gibi alanları kapsamaktadır. Az insan çabası olan doğa odaklı endüstri tipidir.
  • Genetik Endüstrisi, kümes hayvanları, sığır yetiştiriciliği, bitki kreşleri gibi alanları kapsamaktadır. Bitki ve hayvanların satış nesnesi ile yeniden üretilmesi ve çoğaltılması ile ilgilenmektedir.
  • Ekstraktif Sanayi, hava, su ve topraktan mal çıkarılması ile ilgilidir. Ekstraktif endüstrilerin ürünleri ham olarak gelmekte ve imalat ile inşaat endüstrileri gibi alanlarda işlenmek üzere kullanılmaktadır. Kömür madeni çıkarılması, demir cevheri, petrol endüstrisi, kereste üretimi, kauçuk çıkarılması ekstraktif sanayinin alanına girmektedir.
  • İmalat Sanayi, hammaddeleri hem insan hem de makine gücü ile işlemekte olan sanayi bölümüdür. Hammadde böylece bitmiş ürüne dönüşmektedir. Bitmiş ürünler, çeşidine göre tüketim malları ve üretim malları olarak kullanılabilmektedir. Şeker, kimya, kağıt, tekstil endüstrileri bu alanın içerisinde yer almaktadır.
  • İnşaat Endüstrisi, yol, baraj, kanal, köprü, bina gibi yapıların inşaat işlerini kapsamaktadır. Bu endüstri, diğer endüstrilerden ayrılmaktadır. Bu ayrımın nedeni, diğer alanlarda ürünün tek bir yerde üretilmesi ve başka bir yerde satılabilmesidir. Ancak inşaat sektöründe gereken malzemelerin her biri başka alanlarda üretilmekte ve satılan bu mallar tek bir yerde kullanılmaktadır.
  • Servis Sanayisi, hizmet sektörü olarak da adlandırılmaktadır. Modern zamanda servis sanayisi ülkelerin gelişimi üzerinde büyük rol oynamaktadır. Bu kategoriye giren sanayi kolları arasında turizm, eğlence, otelcilik gibi endüstriler yer almaktadır.

 Endüstri 4.0 Nedir

Sanayi Devrimi’nin 4. Ayağı olarak kabul edilen Endüstri 4.0, günümüzde yaşanan sanayi alanındaki gelişmeleri kapsamaktadır. İlk kez Almanya’da düzenlenen bir fuarda telaffuz edilen bu kavram, bilişim teknolojileri ile endüstriyi bir araya getirmektedir. Bu kavramın iki ana bileşeni bulunmaktadır.

Bu ana bileşenlerden ilki, günümüzde kullanılan yazılım ve donanımlardan farklı olarak, az enerji harcayan, az yer kaplayan, düşük maliyetli, az ısı üreten ve yüksek güvenilirlik seviyesine sahip yazılım ve donanımları kapsamaktadır. İkinci ana bileşen ise, Cihaz Tabanlı İnternet’tir. Siber Fiziksel Sistemler olarak da anılan bu sistemler, yeryüzündeki tüm cihazların bilgi ve veri alışverişi için birlikte kullanılabildiği, sensör ve işleticiler ile donatılmış, her türlü araca entegre edilebilen, internet bağlantılı akıllı elektronik sistemlerdir.

Üretim süreci bu sistemlerden olumlu yönde etkilenecektir. Üretim süreci boyunca fabrikalarda bu siber fiziksel sistemlerin kullanılması durumunda makinalar, insanlardan bağımsız olarak kendilerini koordine etme yetisine sahip olacaktır. Bu stratejinin gerçekleşmesi durumunda “Akıllı Fabrikalar” kurulmuş olacak ve üretim süresi, maliyet, enerji harcaması azalırken, üretim miktarı ve kalitesi artacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir