Genel

ENDÜSTRİ NEDİR? NE DEMEKTİR

Hammaddelerin işlenmesi, enerji kaynaklarını yaratmak, bu kaynakların yaratımında başvurulan araçlar ve yöntemlerin tamamı endüstridir. Sanayi ile bağlantılı bir tanımdır. Sanayi ise hammaddelerin ya da yarı işlenmiş maddelerin kullanıma hazır hale getirilmesidir. Bu iki tanımdan anlaşıldığı gibi sanayi ve endüstri aynı amaca hizmet etmektedir.

Ülkelerin gelişiminde endüstri büyük rol oynamaktadır çünkü ülkeler zenginliklerinin büyük bir kısmını sanayileşme ile sağlamaktadır. 18. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlayan sanayileşme, yüzyıllar boyunca hızlı bir gelişim yaşamış ve el emeğinin yerini, seri üretimler almıştır. Sanayi, günümüzde ülkelerin ekonomik düzeyini belirleyen ilk faktör haline gelmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir